Zpevnění fasád

Penetrace fasád, sanace fasád, zpevnění fasád, fixace fasád, oživení fasád, obnova soudržnosti fasád, fixace mikroprasklin fasád, termoregulace fasád, nátěry fasád, ochrana fasád a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní servis®.

Zpevnění fasád

Potřebujete zajistit kvalitní fasádní práce, penetraci fasády, opravu fasády, nátěry fasády a renovaci fasády či antigraffiti penetraci fasády, okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě,  domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Penetrace fasád Praha,  fasád Brno, penetrace fasád Plzeň, penetrace fasád Mělník, penetrace fasád Česká lípa, penetrace fasád Mladá Boleslav, penetrace fasád Liberec, penetrace fasád Ústí nad Labem, penetrace fasád Děčín, penetrace fasád Kladno, penetrace fasád Benešov, penetrace fasád Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních fasádních penetrací a čištění fasád jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Penetrace fasád a oživení fasád jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění fasádních prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví,
což je velká výhoda pro  práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Zpevnění fasád

Penetrace fasád a úvodní informace

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Fasádní Servis®  máte o komplexní fasádní servis a odborně provedené  práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Penetrace fasád provádíme na všech druzích fasád a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na fixativní zpevňující exteriérové penetrace. Provádíme údržbu a opravy fasád na rodinných či činžovních domech. Zanedbaná péče o fasádu, střešní krytinu a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a penetrace fasád. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Penetraci fasád je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz. 

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme realizace a  práce několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Zpevnění fasád

Penetrace fasád a objednávka

Objednávka fasádních penetrací a nátěrů fasád předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně penetrace fasád objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky penetrace fasád a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Zpevnění fasádAdresa a lokalita místa 
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Penetrace povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace

Penetrace fasád a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Penetrace fasád a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Zpevnění fasádAdresa a lokalita místa 
 2. Počet pracovníků 
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby 
 9. Předběžná konečná částka

Penetrace fasády je ve většině případů akce na jeden den a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Zpevnění fasád

Penetrace fasád a technické informace

Penetrace fasád provádíme u našich klientů, kteří mají poškozenou štukovou či jádrovou omítku na fasádě či mají poškozené či zkorodované klempířské fasádní prvky nebo jim opadává střešní římsa či okenní špalety. Vykazuje-li Vaše fasáda nějaký z výše zmíněných příznaků, neváhejte nás kontaktovat. Obratem zajistíme revize fasád a navrhneme optimální řešení. Zdánlivě malé poškození může způsobit velké škody a vést k celkové degradaci Vaší fasády!

Penetrace a renovace fasád volíme dle druhu a rozsahu fasády a pak zvolíme podle typu poškození fasády a dostupných finančních prostředků vhodný koncept opravy či renovace pro zákazníka. Celková revize fasády a případné zvolení rozsahu a druhu zásahu do fasády je z časového hlediska velmi těžko specifikovatelnou záležitostí. I v případě nepříliš velkých a zdánlivě neškodných poškození fasády v klíčových místech, jako je střešní římsa, okenní parapety a dalších extrémně exponovaná místa je vždy nezbytné tyto poškození neprodleně odstranit. Každé, zdánlivě neškodné, poškození totiž napomáhá erozi Vaší fasády. 

Pokud se voda dostává do omítky fasády – fasádu hloubkově narušuje. Navlhlá fasádní omítka je podstatně náchylnější  k opadávání a daleko snadněji podléhá teplotním a povětrnostním vlivům (zvláště v zimních měsících dochází k popraskání fasádního pláště). Navlhlé místo se pak rozšiřuje postupně po celé fasádě až dojde k její celkové erozi.

Zpevnění fasád

Penetrace fasád a airless profi systém

Naším cílem je kvalitní a rychlé provedení penetrace. Také proto je dříve běžné penetrování štětkou nyní z velké části nahrazováno válečkem a stále častěji také moderním způsobem aplikace penetrování formou vysokotlakého stříkání. Stříkací zařízení technologie airless dnes již patří ke standardnímu vybavení profesionálních malířů a fasádních firem. Technologie je oblíbená především pro svou nenáročnost na provoz a údržbu, kvalitu malby, rychlost nástřiku a spolehlivost.

Co je technologie airless? Airless je bezvzduché stříkání za vysokého tlaku několika set atmosfér. Barva je profesionálním stříkacím zařízením z nádoby s malířským nátěrem natlakovaná do pistole a přes trysku stříkaná s minimálním prostřikem.

Technologie airless je ideální pro větší plochy, například při malování fasád, velkých hal, skladů, nátěru střech, podlah a ocelových konstrukcí. Jejich používání je vhodné i pro malířské práce v interiérech, při povrchové úpravě nově budovaných objektů či renovacích.

Výhody airless oproti klasickému malování jsou jednoznačné. Rychlé a důkladné malování velkých ploch – i více než desetinásobná rychlost oproti běžným metodám, čímž je výrazně snížena doba výpadku výroby či využití malovaných objektů a především je eliminována běžná nepřízeň počasí z hlediska případných prostojů a nežádoucích zdržení. 

Airless profi systém 

 • Zpevnění fasádMinimální úkap barvy
 • Nižší spotřeba materiálu
 • Aplikace malířských materiálů
 • Aplikace veškerých penetračních
 • Aplikace  impregnačních materiálů
 • Čistý povrch bez bublinek 
 • Čistý povrch bez deformací

Revize fasád a technické informace

Revize fasád provádíme v Praze a po celé České republice, jejich účelem je aktuální zhodnocení stavu a zjištění závad na fasádě. Revize fasád doporučujeme provádět nejlépe jednou za dva roky vždy po zimním období. Pokud při revizi fasády zjistíme jakoukoli závadu, po konzultaci se zákazníkem navrhneme optimální řešení a způsob realizace opravy fasády. Ve většině případů však doporučujeme problém odstranit neprodleně, neboť zanedbáním drobných závad mohou vzniknout poškození daleko většího rozsahu. Toto se pak promítne do způsobu opravy fasády, doby realizace a v neposlední řadě také ceny. 

Barva fasády je jedna z hlavních věcí, která dotváří celkový obraz Vašeho domu. Kvalitní a dobře zvolená fasádní barva dokáže rozsvítit i ten nejzašedlejší dům v temné uličce na okraji města. Fasádní barva však neovlivňuje jen barevné vzezření domu a celkové fungování stavby jako celku. Fasáda domu je jako lidská kůže, denně odolává nepřízni vnějších vlivů, stará se o další vrstvy pod sebou a má také za úkol propustnost vzduchu a ostatních plynů v obou směrech. Proto vždy, když vybíráme druh barvy pro nátěr fasády, volíme vždy nejkvalitnější řešení pro Vaší fasádu. Používáme fasádní barvy od výrobců: BAUMIT, WEBER, QUICK-MIX, OMIFLEX, HET. Všechny námi používané fasádní barvy splňují tyto kritéria: Jsou odolné proti povětrnostním vlivům (déšť, voda, slunce, vítr), Jsou odolné vůči UV záření, Jsou paropropustné (míra paropropustnosti záleží za typu zateplení a zvoleném druhu fasádní barvy), jsou  UV stabilní a světlostálé.

Zpevnění fasád

Penetrace fasád a airless profi systém

Penetrace fasád a provedení penetrace pod finální barvy jako jsou – akrylátová, silikonová, silikátová, hloubková je velice důležité, takřka zásadní. Je spousta penetrací a spousta důvodů proč je použít. Asi tím nejhlavnějším je snížení savosti podkladu. Penetrace jsou speciálně navržené emulze, většinou rozpustné ve vodě s nízkou viskozitou a proto dokážou lépe a hlouběji vsáknout do podkladu a nevytváří tím další a další vrstvy. Vzhledem na to, že při malování a natírání se vyžaduje suchý a čistý povrch, tak řídká barva, která má daleko nižší adhezi k podkladu jako penetrace způsobí, že finální vrstva zůstává náchylná k odlupování, na oděr a nevytváří vhodný základ pro pozdější přemalování. Penetrace se postará o snížení nejen savosti podkladu, ale i naimpregnuje daný povrch, odstraní (uzavře) prach a nečistoty a následný nátěr je již aplikován na soudržnou vrstvu, která je dle požadavků zbavena prachu a nečistot.

Rozdíly mezi penetracemi jsou stejné, jako mezi barvami. Každá má svoje určení a svoje použití. Akrylátové penetrace se používají pod běžně používané akrylátové disperzní barvy a omítky, jelikož snižují nejen savost podkladu, ale i například zlepšují soudržnost starších nátěrů a omítek. Silikonové a silikátové penetrace jsou určeny pod barvy na stejném základu. Tj. pod silikonovou barvu/omítku použijte silikonovou penetraci, pod silikátovou barvu/omítku silikátovou penetraci. Není to jen výmysl. Má to svoje opodstatnění. Hlavním důvodem je paropropustnost materiálů. Silikonové a silikátové barvy/omítky mají daleko vyšší paropropustnost než akrylát.

Penetrace fasády nevytváří vrstvu která by byla měřitelná v milimetrech, avšak její paropropustnost se projeví u celkového součtu (zeď+penetrace+barva, nebo kompletní zateplovací systém). I z důvodu soudržnosti je vhodné používat materiály na stejném základu pojiva. Vytváří se tak lepší adheze mezi materiály a celkový systém je pak odolnější a má delší životnost. Penetrace sníží jejich savost a tím způsobí zvýšení vydatnosti následného nátěru barvou. 

Hloubkové nano penetrace jsou určeny pro použití na místech, na které je slabá standardní penetrační emulze. Hloubková penetrace je speciálně navržena pro větší hloubku penetrace podkladu, je vhodná pro několikanásobné nebo starší penetrace. Nebo i v případě, že bylo opakovaně „penetrováno“ řídkou barvou a následně se pak vytvořila vrstva nátěrů, a je nutno zlepšit jejich soudržnost a přilnavost. NANO penetrace je hluboce penetrující přípravek na bázi nanočástic. Chemicky a fyzikálně kotví hluboko v ošetřovaném materiálu. Má velmi dobré penetrační a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrzení je vysoce odolná vůči vodě a alkalické hydrolýze.