Ceník

Tryskání povrchů, tryskání vlhkým pískem systémem TORBO®, pískování povrchů, tryskání fasád, pískování fasád, tryskání zdiva, pískování zdiva, tryskání konstrukcí, pískování konstrukcí , odstranění graffiti, čištění fasád, mytí fasád, mytí fasád Praha,  inspekce a znalecké posudky fasád, broušení povrchů, čištění párou, čištění suchým ledem, nátěry fasád, impregnace povrchů, nátěry povrchů je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Broušení podlah

Vyúčtování zakázky

Tryskání povrchů, pískování povrchů a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání realizace.

Ceník služeb

 

Tryskání povrchů

 • od 350,- Kč bez DPH per m2 | tryskání vlhkým pískem + tlakové zařízení
 • od 450,- Kč bez DPH per m2 | tryskání vlhkým pískem + TORBO systém

** jedná se o bezprašné provedení realizace

** minimální cena realizace činní 15.000,- Kč bez DPH

Pískování povrchů

 • od 350,- Kč bez DPH per m2 | tryskání vlhkým pískem + tlakové zařízení
 • od 450,- Kč bez DPH per m2 | tryskání suchým pískem + odsávání

** minimální cena realizace činní 15.000,- Kč bez DPH

Odstranění graffiti 

 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | tlakové odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | chemické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | nanotechnologické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | mechanické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | odstranění graffiti přehřátou párou
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | odstranění graffiti systémem TORNADO ACS

** minimální cena realizace činní 8.000,- Kč bez DPH

Antigraffiti nátěry a ochranné systémy

 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | základní hloubkové antigraffiti nátěry
 • od 145,- Kč bez DPH per m2 | jednorázové antigraffiti nátěry
 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | krycí zpevňující antigraffiti nátěry
 • od 295,- Kč bez DPH per m2 | hybridní antigraffiti nátěry
 • od 395,- Kč bez DPH per m2 | permanentní antigraffiti nátěry

** minimální cena realizace činní 5.000,- Kč bez DPH

1000,- Kč bez DPH za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 9,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně.  Nabízíme zákazníkům konzultaci přímo na daném místě, a po zaměření objektu Vám vypracujeme zdarma cenovou nabídku.