Tryskání a pískování povrchů

ECO FRIENDLY FIRMA

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

 

Tryskání povrchů, pískování povrchů, tryskání fasád, pískování fasád, tryskání zdiva, tryskání konstrukcí, odstranění graffiti, mechanické čištění fasád, tryskání soklů, tryskání a čištění budov včetně zajištění inspekce a znaleckých posudků je připravena zajistit naše firma Fasádní Servis®.

Kontaktujte nás

Fasádní Servis®

Tryskání povrchů, tryskání vlhkým pískem systémem TORBO®, pískování povrchů, tryskání fasád, pískování fasád, tryskání zdiva, pískování zdiva, tryskání konstrukcí, pískování konstrukcí , odstranění graffiti, čištění fasád, mytí fasád, mytí fasád Praha,  inspekce a znalecké posudky fasád, broušení povrchů, čištění párou, čištění suchým ledem, nátěry fasád, impregnace povrchů, nátěry povrchů je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Fasádní Servis®  zajišťuje poradenský servis a realizaci zakázek v rámci hlavního města Prahy, České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

ISIS System® je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, čištění, renovaci a ochranu fasádních, minerálních, keramických a kamenných povrchů. ISIS System®  je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.
Tryskání a pískování povrchů je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti fasádních povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Fasádní Servis®.  Na základě této skutečnosti disponuje naše firma prostřednictvím zástupců vedení firmy zručnými pracovníky ze středoškolských řemeslných oborů, studií vysoké školy, odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.
Tryskání a pískování povrchů, odstranění graffiti, odstraňování graffiti, čištění, údržba o ochrana fasádních povrchů jde ruku v ruce s filozofií a založením podnikání a firmy Fasádní Servis® od roku 2005 v České Republice. Naše praxe započala již kolem roku 1998 ve České republice. Naše firma hojně využívá svých mezinárodních kontaktů a  zkušeností v oblasti fasádních prací a odborné údržby fasádních a střešních povrchů a úspěšně je přenáší do České a Slovenské republiky včetně Rakouska a Německa, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.
Filozofií firmy Fasádní Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti tryskání a pískování povrchů, odstraňování graffiti, antigraffiti nátěrů, fasádních povrchů, inspekce a znaleckých posudků fasád, repase fasád, fasádních prací, oprav fasád , fasádnictví, broušení kamenných fasád, restaurátorské fasádní práce, čištění fasád, tryskání fasád, parní čištění fasád, impregnace fasád, anti-graffiti ochrana fasád a povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem ISIS System®.

Posláním firmy Fasádní Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti profesionální údržby fasádních a kamenných povrchů a materiálů, od mechanické renovace, tryskání a pískování povrchů, odstranění graffiti, repase fasád a revitalizace fasádních povrchů, čištění fasádních povrchů včetně výškových fasádních prací, renovace fasádních povrchů včetně povrchového ošetření, impregnace a konzervace fasádních a kamenných povrchů a jiných fasádních materiálů na zemi i ve výškách v souladu s naších interním kodexem interním kodexem ISIS System®.

Firma Fasádní Servis® je držitelem a členem  mezinárodních asociací a prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky  renovace, čištění, mytí a profesionální údržby a ochrany fasádních povrchů.

Firma Fasádní Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s fasádními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu fasádních povrchů a revitalizaci fasádních povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor. Revitalizace – čištění a údržba fasádních povrchů není pouze odstranění viditelné nečistoty. Jde především profesionální údržbu a dlouhodobou ochranu svěřených hodnot a majetku.

Firma Fasádní Servis® je členem asociace IMFA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu ISIS System®. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Facility servis a revitalizace fasádních povrchů dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

Fasádní Servis®  je ve spolupráci s VŠCHT a ČVÚT (vysoké školy chemicko-technologické a vysoké školy českého učení technického) a odbornými lektory se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje v rámci vzájemné spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby),  Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů),  Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Fasádní Servis® je renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou a čestným členem mezinárodní asociace  International Association of Nanotechnology. Asociace se zaměřuje se na oblasti funkčního využití nanočástic a jejich praktického využití v různém odvětví. Jejím cílem jsou poznatky z inovace tohoto dynamicky se rozvíjejícího se oboru nanotechnologie s vysokou přidanou hodnotou v rámci na globálního trhu. Tyto vzájemné zkušenosti jsou zcela unikátní a prestižní a posouvají hranice našich poznatků a současných možností v ochraně životního prostředí a energetice a povrchů stále výše a dále.

Fasádní Servis®  je již od roku 2005 dlouholetým členem asociace National Association of Memorial Masons –  slučující významné kamenické zpracovatelské firmy v rámci Velké Británie a Skotska se zaměření na opracování kamene, výroby obkladových kamenných povrchů, repase a renovace a čištění kamenných fasádních povrchů a památkově chráněných historických fasádních povrchů.

National Association of Memorial Masons je nyní památkovým ústavem Velké Británie jmenována jako hlavní poradní orgán v záležitostech pamětních a zděných v celé zemi, má za úkoly spravovat a pečovat o státem určení pamětihodnosti a historické památky s to prostřednictvím svých členský a odborně způsobilých a prováděcích firem.

Fasádní Servis® je držitelem odborné certifikace   IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy,  přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí  a revitalizace fasádních a kamenných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a podnikatelský subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Fasádní Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou samočistících fotokatalytických exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace firmy ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s  mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.

Fasádní Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a realizační     firmou německého patentního čistícího systému TORNADO GRAFFITI VACCUM CLEANING SYSTÉM – unikátní technologie fungující na bázi podtlakového vakua. Technologie splňuje nejpřísnější normy ekologického a nejšetrnějšího systému pro odstranění graffiti a to díky vakuovému podtlakovému jemnému povrchově abrazivního ekologického odstranění  graffiti bez nutnosti použití vysokého tlaku vody, chemikálií (silné a agresivní chemické odstraňovače graffiti) či mechanického zasažení povrchu (tryskání, broušení, škrábání aj).

Fasádní Servis® je renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou a čestným členem mezinárodní asociace  AHCP. Asociace se již po více než 30 let zaměřuje na sektor úklidových a příbuzných služeb ve veřejném sektoru, a zejména v rámci Národní zdravotnické a hygienické služby. AHCP v průběhu let úspěšně vyrostla a stala se ústředním a reprezentativním orgánem pro odborně způsobilé prováděcí firmy v oblasti úklidu, čištění a hygienické péče.

Služby firmy Fasádní Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými  realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti revitalizace fasád, čištění fasád, mytí fasád, ochrany a údržby fasádních povrchů. Stále vyhledáváme nové kvalitní přípravky a nástroje a technologie, abychom dostáli našeho závazku a to Vaší plné spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem ISIS System®.

Fotogalerie

Proč firma Fasádní Servis®?

 1. Komplexní přístup a servis
 2. Profesionální zázemí a přístup
 3. Administrativní zázemí a agenda
 4. Metodická prováděcí odbornost
 5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy:

 1. Metronom – Praha 7
 2. Národní galerie hl.m. Prahy
 3. Správa železniční dopravní cesty
 4. ČSAD – nádraží 
 5. Národní ústav památek
Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme tryskání povrchů, pískování povrchů, odstranění graffiti, antigraffitové nátěry, graffiti servis (hot-line) revitalizaci fasádních a střešních povrchů, čištění fasádních povrchů,  profesionální údržbu fasádních povrchů a ochranu fasádních povrchů a materiálů od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a renomovaného klientského servisu.

Firma Fasádní Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Videogalerie

Partneři firmy již od roku 2005