Cech malířů a lakýrníků ČR

Nátěry fasád, strojové nátěry fasády, penetrace fasád, protiplísňové nátěry fasád, biocidní nátěry fasád, barevné nátěry fasády, zpevňující nátěry fasád, egalizační nátěry fasád, akrylátové nátěry, silikátové nátěry, silikonové nátěry a  výškové práce je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Naším cílem je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných fasádních prací a především kvalitního výsledku. Důsledným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně firemního manuálu, certifikace našich dodavatelů a směrnic Cechu malířů a lakýrníků ČR se naší firmě tohoto cíle daří  dosahovat. Jsme hrdí, že můžeme být prověřenými členy Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR – autorizované profesní organizace.

Cech malířů a lakýrníků ČR, po registraci na Ministerstvu vnitra ČR, zahájil svou novodobou činnost dne 15.2.2003, kdy proběhla I. valná hromada, na které byly přijaty Stanovy cechu a byla zvolena cechovní rada. O historii cechu malířů a lakýrníků bylo již hodně napsáno a tak jen ve stručnosti připomenu, že kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV. V roce 1348 udělil dekret malířskému společenstvu (ve stejném roce založil i „Karlovu universitu a začal stavět hrad Karlštejn“).

Cech si dlouhá léta vedl velice dobře a zaujímal v cechovní hierarchii významné třetí místo. Jeho činnost byla postupně utlumena a ukončena v padesátých letech. Připomenutím cechovní historie byla první „Cechovní slavnost“, kulturní akce, která se konala 18.10.2003 v kostele Cyrila a Metoděje v Praze, Karlíně. Zde byla vysvěcena nová cechovní korouhev. Členům cechu byly slavnostně předány „Cechovní listy“, partneři a hosté cechu obdrželi „Pamětní listy“.

V současnosti je v našem cechu registrováno více než 250 členů ( řemeslníků, malířských firem a odborných učilišť) a počet zájemců o členství se neustále zvyšuje. Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především chce vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace. To je velmi důležité pro dosažení profesionální práce.

Již na I. valné hromadě zazněl požadavek, aby se řemeslo stalo opět řemeslnou živností, aby tuto práci vykonávali opravdu odborníci s výučním listem. Tak byl ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR podán vládě ČR návrh na změnu živnostenského zákona . Tento návrh na řemeslnou živnost byl  po 3 letech boje nakonec schválen a v platnost vstoupil 1.1.2007.

Další významnou oblastí je spolupráce s „Čestnými členy Cechu“, mezi něž patří především výrobci a dovozci malířských a lakýrnických materiálů. Partneři pro členy cechu pořádají školení o svých výrobcích a jejich správné aplikaci. Členové cechu se zase naopak zúčastňují testování výrobků partnerů Cechu.

Cech začal úzce spolupracovat s odbornými učilišti. Je potřeba, aby na učilištích probíhala odborná výuka v souladu s novými trendy v našem řemesle. Současná naše aktivita je, mimo jiné, namířena do jednotlivých krajů a oblastí s cílem vytvoření místních „Cechovních skupin“ a „Kontaktních míst“ cechu, které by zprostředkovávaly kontakt mezi zákazníkem, řemeslníkem a Cechem, a opačně. A to z toho důvodu, že v jednotlivých regionech jsou přeci jenom trochu odlišné problémy, které je třeba řešit v místě a zároveň dbát na řemeslnou kvalitu práce.