Odstranění graffiti

Odstranění graffiti, otryskání graffiti, odstranění graffiti vlhkým pískem, abrazivní odstranění graffiti, odstranění graffiti pískováním, odstranění graffiti tryskáním, odstranění graffiti z fasád, odstranění graffiti z betonu, cihel, zdí, mostů, sloupů včetně provedení antigraffitových nátěrů a expresního servisu je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti z fasád je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™, který je založen na kombinaci odborně způsobilých technologických metod za použití speciálních chemických odstraňovačů, tlakové vody, přehřáté vody, tlakové páry, vakuového abrazivního neinvazivního otryskání zahrnující také aplikace penetrace a impregnace proti graffiti a antigraffiti nátěrů pro všechny porézní i neporézní povrchy fasád, domů, plotů, obkladů, chodníků, Odstranění graffiti je prováděno dle přísných certifikačních norem institutu na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné odstranění graffiti, aplikaci ochranných antigraffiti nátěrů, konzervaci fasád, repasi  fasád, vyčištění a impregnaci fasád v kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických  fasád, fasádních a dřevěných povrchů.

ICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy a směrnic asociace IICRC.

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti a inspekce 

Odstranění graffiti z fasády je zajišťováno prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu  fasád a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním fasádních a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Odstranění graffiti z fasády má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce  fasád materiálů a stavu fasád je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola   je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je  třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Odborné odstranění graffiti z fasády vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a fasádního trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Odstranění graffiti vyžaduje renomované fasádní a řemeslné znalosti provedení práce a kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat neodbornou práci.

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti a objednávka

Objednávka odstranění graffiti z fasády předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné odstranění graffiti objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky čištění graffiti a ochrany proti graffiti a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ  fasád či povrchu
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení odstranění graffiti z fasády a ochrany proti graffiti vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Odstranění graffitiAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2 či per úkon
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na odstranění graffiti vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Přehled služeb naší firmy

 • Odstraňování graffiti, sprejů, fix, tagů, plakátů, nálepek, lepidel z fasády, zdi, dveří, vozidel, výtahů, garážový vrat toto a níže uvedené zajišťujeme pro naše klienty a pravidelné zákazníky.
 • Ochrana povrchů proti graffiti preventivními anti graffiti nátěry (nabízíme několik systémů nátěrů až s 6-ti letou zárukou).
 • Po aplikaci anti graffiti nátěru zajišťujeme následný servis (odstraňování graffiti ) či express odstranění.
 • Nonstop servis – odstraňování graffiti do 24 hodin od nahlášení.
 • Stavební opravy a rekonstrukce fasád, omítek, fasádní nátěry, anti graffiti nátěry – kompletní dodání fasády na klíč.
 • Návrhy komplexního řešení problematiky s graffiti pro správce, družstva, města a podniky.
 • Školení technika či správce objektu a dodání vhodných přípravků.
 • Stavebním firmám dodáme na jejich zakázky vhodný preventivní anti graffiti nátěr, poradíme s aplikací a my poté převezmeme záruku a následný servis včetně odstraňování graffiti zdarma v rámci partnerských smluv.

Odstranění graffiti a technologie

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti z fasády je prováděno vysoce účinnými metodami za použití profesionálních čistících systémů Torbo, Tornado, Torbo, Mosmatic™, Kranzle, Oertzen Turbo Force, Finalit. Tyto metody nabízíme naším klientům na základě absolvovaných odborných školení se zaměřením na profesionální odstranění graffiti a našich významných dodavatelů.

Ochrana proti graffiti antigraffitovými nátěry je doporučena, aby mohla chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Jako první a naprosto zásadní informace pro výchozí stav odstranění graffiti, je vždy především povrch, na kterém je graffiti umístěno. Na základě této skutečnosti je zvolena a doporučena vhodná metoda odstranění a čištění graffiti s následnou možnou úpravou či ochrannou povrchu.

Odstranění graffiti je prováděno dle rozsahu vzniklého graffiti a především dle typu podkladu materiálu, na kterém je graffiti umístěno. Odborně způsobilé metody odstranění graffiti jsou zvoleny dle našich zkušenosti a vzorové zkoušky. Naše firma disponuje několika různými metodami a postupy s tím, že našemu klientovi je vždy doporučena ta nejvhodnější. Ve většině případů dochází k kombinacím několika kroků a metod.

Metody odstranění graffiti

 • Chemické čištění se studeným oplachem
 • Chemické čištění s horkým tlakovým čištěním
 • Chemické čištění s parním tlakovým čištěním
 • Vakuové patentní abrazivní čištěním bez chemie
 • Tryskání a pískování bez chemie

Technologie ekologického a především nejšetrnějšího systému pro odstranění graffiti je založena na principu vakuového podtlakového jemného povrchově abrazivního ekologického odstranění  graffiti bez nutnosti použití vysokého tlaku vody (vapka), chemikálií (silné a agresivní chemické odstraňovače graffiti) či mechanického zasažení povrchu (tryskání, broušení, škrábání aj).

Tuto unikátní technologii s minimální abrazivitou označovanou také jako metoda vakuového čištění nelze srovnat s žádným jiným způsobem odstranění graffiti. Pomocí různých otryskávacích médií (granulátů) lze jemně očistit, odstranit nebo se zbavit graffiti z různých povrchů. Uzavřený vakuový obvod systému umožňuje bezprašnou práci ve vakuu a neustálé opětovné využití použitého otryskávacího prostředku. Opracovávaný povrch se díky speciálním granulátovým směsí nemůže povrchově či hloubkově poškodit, což umožňuje použití i u citlivých a cenných povrchů. Jelikož se nejedná o tlakové / chemické / mechanické odstranění graffiti, není nutnost speciálních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, protože se nepracuje s chemikáliemi ani s tlakem.

 • Celoroční pracovní režim (zima, mráz není omezující vs. chemie / voda)
 • Velice tichý a bezpečný systém na odstranění graffiti / nízká hlučnost
 • Snadná likvidace odpadu / žádné znečištění okolí a nezasažené plochy
 • Velice šetrný k citlivým materiálů vs. chemie / tlak / abrazivo
 • Realizační nezávislost z hlediska připojení na vodu a elektřinu
 • Bezprašná práce
 • Odpadá likvidace chemických čističů a dráždivých látek

Odstranění graffiti metodou tzv. pískování či tryskání povrchů patří mezi profi specializované metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z tvrdých přírodních kamenů, tvrdých obkladů, betonových soch, betonových zdí, lícových zdí a betonových obkladů či nechráněných betonů.

Tryskání vlhkým pískem funguje na tlakovém principu. Abrazivní tryskání neboli pískování je proces, kdy je tryskán proud abrazivních částic proti povrchu pod velkým tlakem. Pískuje se pro zbavení se nečistot, koroze, otřepků, či pouhé zdrsnění povrchu. Pod tlakem se z pískovací pistole vypouští tzv. pískovací médium neboli abrazivo, které při dopadu na tryskaný předmět ničí starou nebo nepotřebnou vrstvu. Pro vytvoření potřebného tlaku se kompresorem stlačí vzduch do tlakové nádoby tryskacího zařízení, který je následně společně s abrazivem uvolňován do tryskací hadice a přes tryskací pistoli ven.

Tryskání (otryskávání) povrchů systémem TORBO®

Odstranění graffiti

Tryskání a pískování systémem Torbo® naše firma provádí od roku 2005 . Německý výrobce Torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH vyrábí patentované přístroje na tryskání za vlhka od roku 1984. Torbo® se systém přístroje pro tryskání za vlhka, který nahrazuje tradiční pískování suchým pískem, které je sice účinné, ale extrémně prašné, a tudíž neekologické, navíc vhodné pouze pro hrubé práce (např. pískování oceli a kovů).

Tryskání a pískování systémem Torbo® snižuje prašnost o 95% a používá ve více než 50 státech celého světa. Naše firma tento systém používá ve stavebnictví, průmyslových odvětvích, při rekonstrukcích a sanacích pro čistění povrchů, všeobecně pak pro předúpravu povrchů před nanášením nátěrových hmot nebo prováděním sanačních prací. Systémem Torbo® umožňuje provádět nejen hrubé a běžné, ale i velmi šetrné čištění povrchů, odstranění graffiti, práce na památkově chráněných objektech, odstraňovaní starých nátěrů ze štukových omítek a při čištění památek (pískovec, travertin, dřevo) aj.

Tryskání a pískování systémem Torbo® má prakticky neomezený dosah tryskacích hadic, které jsou konstruovány tak, že jsou schopny čerpat vodu z beztlakového zásobníku. Dá se s nimi tedy pracovat i v místech, kde nejsou k dispozici žádné stávající rozvody. Naše firma tímto systémem provádí:

 • čištění povrchů
 • předúpravu povrchů před barevnými nátěry
 • příprava povrchu před antikorozními nátěry
 • příprava povrchu před impregnačními nátěry
 • provádění sanačních prací

Tryskání a pískování systémem Torbo® tryskání za vlhka nahrazuje tradiční pískování suchým pískem s mnohem širším záběrem využití v různých oblastech. Při sanací, tryskání, pískování, čištění a otryskávání pomocí systému torbo® se výrazně snižuje prašnost a jejich použití je zcela šetrné a ekologické.

Odstranění graffiti

PŘEDNOSTI SYSTÉMU TORBO®

 • Snížení prašnosti o 95%
 • Mobilita – nezávislost na zdrojích elektrické energie
 • Velmi široká oblast použití (interiér, exteriér)
 • Možnost přidávání inhibitoru pro tryskání ocelových konstrukcí
 • Splnění normy hygienických předpisů

Tryskání a pískování systémem Torbo® je prováděno směsí písku s vodou, která je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Rychlost zrna písku při výkonu kompresoru 10 m3 /min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Přístroje jsou řízeny 12V stejnosměrným proudem a ovládány pneumaticky. Přístroje jsou vybaveny pístovým čerpadlem se sací výškou 6 m. U všech přístrojů je konstantní nastavení  tryskací směsi v poměru 80:20 (písek:voda) a lze jej regulovat až do nastavení  změny  poměru (písek:voda) ve směsi na 10:90.

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti z tvrdých povrchů je většinou dosti specifické dle dílčích zakázek. Tvrdé povrchy jako beton, či betonové zdivo či obklady  mají správně mít povrch bez bublin a pórů. Ve většině případů tomu takto nebývá a toto samozřejmě komplikuje 100% odstranění graffiti. Cementová vrstva bývá extrémně savá, takže se rozpouštědla z graffiti barev v této vrstvě silně usazují. Čím déle zůstává graffiti na ploše, tím je usazování rozpouštědel větší (stejně jako např. u pískovce).